DỰ ĐOÁN KQXSMT NGÀY 22-10

🔴 DỰ ĐOÁN KQXS MIỀN TRUNG NGÀY 22/10
⏰ ĐÀI NINH THUẬN
✅ Dàn ( 64 số ) : 01,02,03,05,08,09,10,13,14,15,16,17,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,40,45,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,61,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,79,81,82,83,84,85,86,87,91,92,93,94,95,96,97
✅ Dàn ( 40 số ) : 01,03,05,07,09,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,35,37,39,51,53,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97
✅ Dàn ( 20 số ) : 03,05,07,15,17,19,27,29,35,37,39,51,53,65,67,71,72,95,97,85
✅ Dàn ( 10 số ) : 19,27,29,35,37,39,51,53,65,67
🔴 DỰ ĐOÁN KQXS MIỀN TRUNG NGÀY 22/10
⏰ ĐÀI GIA LAI
✅ Dàn ( 64 số ) : 01,03,05,07,09,10,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97
✅ Dàn ( 40 số ) : 50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97.98
✅ Dàn ( 20 số ) : 51,53,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,79,83,85,87,89,91,93,95
✅ Dàn ( 10 số ) : 51,53,65,67,73,75,87,89,93,95