SOI CẦU DỰ ĐOÁN XSMB NGÀY 22-10

🔴 KQXS MIỀN BẮC NGÀY 22/10/2021
✅ Dàn ( 64 số ) : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,47,50,52,53,57,60,62,63,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,87,90,92,93,97
✅ Dàn ( 40 số ) : 10,12,13,15,16,17,18,19,30,31,32,35,37,38,39,50,51,52,53,56,57,58,59,70,71,72,73,74,75,76,78,79,90,91,92,93,95,96,97,98
✅ Dàn ( 20 số ) : 50,52,53,56,57,58,70,71,72,73,74,75,76,78,79,90,91,92,93,97
✅ Dàn ( 10 số ) : 50,70,71,73,93,97,56,53,52,78
✅ Dàn ( 4 số ) : 70,71,53,93
✅ Dàn ( 1 số ) : 70
✅ Càng : 570,770,970